Bli medlem

Medlemsavgift per år: 200 kr/person eller 300 kr/hushåll.

För att fortsätta vara/bli medlem, betala in medlemsavgiften till Plusgiro 36 94 82-5.

Glöm inte att uppge namn, telefonnummer samt mejladress.

Medlemmar har rabatterat inträde på de flesta av våra arrangemang.

Vid frågor kontakta oss här