Om oss

Härnösands Spiritualistiska Förening är en gammal förening. Den har sitt ursprung i det Teosofiska Samfundet och daterar sig ca 100 år bakåt i tiden. I sin nuvarande form har den funnits sedan 1972.

Spiritualismen uppfattas idag närmast som den andligt sökande rörelse som bygger på evigt universella sanningar, utan några dogmer som binder den enskilde individen vid någon kyrka eller samfund.

Vidare bygger spiritualismen på reinkarnationsprincipen, att vi återföds med korta eller längre intervaller till det fysiska planet. Detta för att inhämta erfarenheter genom livets med- och motgångar. Varje tanke och handling i detta liv får följder i ett kommande liv, allt för vår andliga utveckling.

Spiritualismens stora och viktiga budskap lyder sålunda: "Livet är Evigt och Oförstörbart - Det finns ingen död!". Ur "Historik över föreningens historia" sammanställd av Juha Nykyri. 

Våra seanser

Vi har som regel två stora seanser per halvår och vid minst ett tillfälle ett känt/rikskänt medium. 

Vår ambition är att alltid kunna presentera medium som våra medlemmar efterfrågar. 

Vi strävar efter att ha totalt 4-6 seanser per år.

 Vi har både Swish och kontanthantering  som betalningsalternativ.

Andra aktiviteter

Vi tog via en enkät in förslag och idéer från våra medlemmar och seansbesökare .

 Utifrån resultaten från den planerar vi nu vår verksamhet. Storseanser är populärt men även kurser i andlighet och meditation stod högt på önskelistan. 

I höst tar vi tillvara på detta genom att erbjuda två storseanser, en ledd trummeditation och en kurs i medial, andlig och personlig utveckling.

Föreningen har tidigare även deltagit i mässor. Syftet med det var att visa upp att vi finns och känna in vilka behov som finns kring det andliga och spirituella. Även då använde vi oss av ett frågeformulär där våra medlemmar och även icke medlemmar fick lämna sina önskningar om framtiden för föreningen.